Doprava

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO CHORVATSKA 2019 - V PŘÍPRAVĚ

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA DO CHORVATSKA 2018

 

S ohledem na přísné evropské normy pro autobusovou dopravu, které určují kromě jiného maximální počet odjetých hodin pro řidiče v návaznosti na povinnou přestávku, stanovila 101 CK Zemek pro sezonu 2018 v České republice následující nástupní místa. 
                 
101 CK Zemek si s ohledem na počet prodaných míst vyhrazuje právo na změnu času odjezdu a také změnu trasy. Z některých měst je doprava řešena svozem na jiné nástupní místo. Svozy jsou řešeny autobusem jedoucím po trase, osobním autem nebo mikrobusem, proto počítejte vždy minimálně s možností jednoho přestupu. Svozové dopravní prostředky nemusí být vybaveny klimatizací. Časy odjezdu, popisy nástupních míst (i svozových) a telefonní kontakty budou uvedeny až na jízdence, kterou obdržíte cca 7 dní před odjezdem. Časy odjezdu z HR budou zaslány formou sms na uvedené telefonní číslo klienta ve smlouvě o zájezdu a to i v případě, že čas odjezdu je na jízdence uveden - ten je pouze orientační.
                 
Upozorňujeme, že každý autobus nabírá klienty na trase postupně, takže např. klient z Turnova má samozřejmě oproti cestujícímu z Brna nevýhodu v délce trasy a i v počtu nástupních a výstupních zastávek. Obdobně je tomu tak i při výstupu/nástupu v Chorvatsku, kde má vždy bus určenou trasu do většího počtu letovisek (10 -15 míst) a to z důvodu, že je organizován jako "linkový/zastávkový" a vykládá/nakládá klienty v příslušných destinacích po trase postupně. Ne vždy je možné zajet přímo k hotelům, penzionům, a proto z důvodu bezpečnosti a dopravních předpisů vykládá bus klienty na místech tomu určených (parkoviště, bus.zastávky, čerpací stanice atd). Autobusová doprava je samostatný produkt a nekoresponduje s nástupem na ubytování/odchodem z ubytování, a ne vždy plynule navazuje na odjezdy/příjezdy trajektů. Dle potřeb si CK vyhrazuje právo na změnu trasy autobusu (např. při zpáteční cestě).