Cestovní pojištění

BALÍKY POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK a CA - ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721), UNION pojišťovna, pojistná smlouva 11 721 077

 
Všechny pojištěné osoby na cestovní smlouvě musejí mít stejný typ a termín pojištění (A30 nebo B, ne oboje zároveň).
Oba typy pojištění obsahují léčebné výlohy, úrazové pojištění, pojištění storna zájezdu.
 

Pojištění typ B za 24 Kč osoba/den bez rozdílu věku
podrobný rozpis typu B 

Pojištění typ A30 za 36 Kč osoba/den od 15 let výše; do 15 let 25 Kč osoba/den
podrobný rozpis typu A30

Formuláře pro hlášení škod - pakliže rušíte zájezd z důvodu nemoci, obdržíte orazítkovaný formulář s vyčíslením stornopoplatku od nás

UPOZORNĚNÍ - pojišťovna Union požaduje, abyste nahlásili storno pobytu do 2 pracovních dní od vzniku příčiny (lékařská zpráva v pondělí, do středy musí být nahlášeno)

Zdůraznění informace ohledně těhotných žen: pokud jde o léčebné výlohy, jste ve vztahu ke komplikacím s těhotenstvím pojištěny jen do 26. týdne. Po té ošetření související s těhotenstvím nebude uhrazeno. Pokud si ale například zlomíte ruku, to v rámci pojištění samozřejmě uhrazeno bude (úrazové pojištění).